Marcel van Hooijdonk

5 juli 2018

Persoonlijk statement

Vandaag heb ik in een kort geding geprobeerd een uitzending van het programma Foute Boel te voorkomen. De rechtbank heeft mijn verzoek helaas afgewezen en zal in een latere fase haar besluit verder toelichten.

De aanleiding tot het kort geding ligt voor mij niet in het feit dat een journalist nieuws vergaart, ook niet als dit misschien wel negatief nieuws is. Sterker nog het is de taak van een journalist dat te doen en hier sta ik dan ook volledig achter.

Wat Foute Boel beoogt is volgens mij iets heel anders en ook bijzonder eenzijdig; het verkrijgen van een zo hoog mogelijk kijkcijferaandeel. Dit blijkt voor mij uit de wijze waarop de aflevering tot stand is gekomen. Zo is mij vooraf gevraagd om een reactie te geven op een aantal stellingen en vragen. Deze lagen zo ver af van de werkelijkheid (en dat heb ik ook aangegeven) dat een goede inhoudelijke reactie niet eens mogelijk was.

Niet alles is de afgelopen jaren goed gegaan in de samenwerking met huurders. Er zijn zelfs klachten geweest waarvan ik achteraf zeker kan zeggen dat die beter opgelost hadden kunnen en moeten  worden. Maar het perspectief is hierbij ook belangrijk. Slechts 0,3% van mijn huurders heeft gedurende de huurperiode een ernstige klacht. Dit deel verdient zeker een klachtenbehandeling die recht doet aan het probleem waar ze tegenaan lopen.

Het beeld wat door Foute Boel wordt weggezet is er één van een op zijn zachts gezegd een extreem slechte huisbaas. En volgens het programma verdien ik daardoor een behandeling van “naming en shaming”. Ik voel me gesterkt door alle persoonlijke berichten welke ik vandaag heb mogen ontvangen  van tevreden huurders. Persoonlijke berichten vanuit de 99,7% studenten, gezinnen en ondernemers die geen ernstige klachten hebben en veelal erg tevreden zijn.

Naast ondernemer ben ik ook vader en echtgenoot. Mijn minderjarige kinderen zullen na de vakantie misschien wel geconfronteerd worden met de meest verschrikkelijke uitspraken over hun vader. Uitspraken die gebaseerd zijn op een aantal vervelende incidenten. Ik hoop alleen dat het perspectief dankzij dit statement niet verloren gaat en dat er ondanks de extreem eenzijdige blik van het programma ruimte blijft voor de andere kant van de medaille. Ik hoop tot slot dat mijn vrouw en kinderen de privacy krijgen waar ieder ander recht op heeft.

Marcel van Hooijdonk