risicoanalyse

Wat is een risicoanalyse

De risicoanalyse is een onderdeel van het risicomanagement. Het doel van een risicoanalyse is om inzicht te krijgen in verschillende dreigingen voor de bedrijfsprocessen en welke risico’s dit met zich meebrengt. Op basis hiervan kan het beveiligingsniveau en bepaalde beveiligingsmaatregelen worden vastgesteld. Er moet een balans gevonden worden tussen de kosten en de beveiligingsrisico’s. Om goed onderbouwde beslissingen hieruit te halen maak je gebruik van het hulpmiddel ‘de risicoanalyse’.

Volgens ons heeft een risicoanalyse vier hoofddoelen:

  1.     Waarde identificeren van bedrijfsmiddelen
  2.     Dreigingen en kwetsbaarheden vaststellen
  3.     Het vaststellen van het risico dat dreigingen werkelijkheid worden
  4.     Evenwicht vinden tussen kosten van een beveiligingsmaatregel en een incident

Risicoanalyse (kwalitatief)

Met een kwalitatieve risicoanalyse ga je uit van situaties en scenario’s. Op basis van vuistregels en waarschijnlijkheid worden kansen dat een dreiging werkelijkheid wordt ingeschat. Hierbij wordt vaak uitgegaan van een ‘worst case’ en ‘best case’ scenario. Hierna wordt gekeken naar de eerder genomen beveiligingsmaatregelen en naar de impact op het bedrijfsproces. Dit alles leidt vaak tot een subjectief dreigingsgevoel.

Risicoanalyse (kwantitatief)

Met een kwantitatieve risicoanalyse probeer je op basis van risicowaardering te berekenen hoe groot de kans is dat de dreiging een incident wordt. Tevens bereken je eventuele financiële gevolgen. Alle elementen met een kwantitatieve risicoanalyse worden met een waarde vastgesteld. Zo kunnen passende beveiligingsmaatregelen worden vastgesteld en het totale financiële risico wordt in kaart gebracht.

Heeft u vragen aan ons?

Heb je nog vragen aan ons? Of heb je interesse in een pand? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *